SODELOVANJE S STARŠI | ŠOLA ZA STARŠE |
PRAVICE OTROK IN STARŠEV | STROKOVNI PRISPEVKI

Šola za starše

 

ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

v sklopu Šole za starše organiziramo 3 predavanja, in sicer:

 

1. Igra in primerna igrača, v izvedbi strokovnih delavcev vrtca, januar 2019

2. Knjiga in pomen branja, v izvedbi strokovnih delavcev vrtca, februar 2019

3. Zdrava prehrana v izvedbi medicinske sestre iz ZD Kočevje, Marije Kobe, april 2019

 

 

 ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018


Spoštovani starši,


v četrtek, 10. maja 2018, ob 17.00  v enoti Brlogec organiziramo drugo predavanje v okviru

 

Šole za starše, z naslovom KNJIGA IN POMEN BRANJA.

 

Predavanje bodo izvedli strokovni delavci vrtca.

 

Spoznali boste, kako ključnega pomena je zgodnje opismenjevanje in kako lahko otroku že

v zgodnjem otroštvu pomagate, da mu bo lažje v šoli in na splošno kasneje v življenju.

 

Predavanje bo opremljeno z video gradivom ter zanimivimi prispevki vzgojiteljev.

 

ZLOŽENKA 

V sredo, 28.3.2018, ob 18.30 smo organizirali predavanje "Igra in primerna igrača."

 

Predavanje so izvedli strokovni delavci vrtca.

 

ZLOŽENKA

 


 

 

- ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 smo v okviru Šole za starše izvedli predavanje, 23. januarja 2017. 

Tema predavanja je bila Matematične spretnosti v predšolskem obdobju v

izvedbi specialne pedagoginje Barbare Šlemer iz Oš Ljubo Šercer.

 

- ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

- ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

- ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012  

- RAZVAJEN OTROK - POVZETEK DRUGEGA PREDAVANJA 
- ŠOLA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011  
- VZGOJA V DANAŠNJEM ČASU - POVZETEK PRVEGA PREDAVANJA  
- Šola za starše 2009/2010   
- Evalvacija Šole za starše 2008/2009   
- Šola za starše 2007/2008   
- Šola za starše 2006/2007
- Šola za starše