Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2019/2020

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

 


1-2

8
90
1

2-3

5
69
1

1-3

3
34
2

2. starostno obdobje

 


3-4

4
74
2

4-5

4
90
3

5-6

3
61
11

3-6

4
71
13

Kombinirani oddelki

 


Otroci 1. star. obdobja

4
71
0

Otroci 2. star. obdobja

5

Razvojni oddelki

 
Vzgojno-varstvena družina

 


1-3
3-6


Skupaj

 

35
560
38

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx