Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2020/2021

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

 


1-2

4
45
0

2-3

5
70
0

1-3

4
45
3

2. starostno obdobje

 


3-4

5
89
6

4-5

2
47
0

5-6

4
91
3

3-6

5
104
1

Kombinirani oddelki

 


Otroci 1. star. obdobja

3
51
2

Otroci 2. star. obdobja

1

Razvojni oddelki

 

1
5
1

Vzgojno-varstvena družina

 


1-3
3-6


Skupaj

 

33
547
17

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx