Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2020/2021

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

 


1-2

4
41
4

2-3

5
70
0

1-3

4
44
4

2. starostno obdobje

 


3-4

5
92
3

4-5

2
47
0

5-6

4
91
2

3-6

5
103
1

Kombinirani oddelki

 


Otroci 1. star. obdobja

3
48
3

Otroci 2. star. obdobja

6

Razvojni oddelki

 

1
5
1

Vzgojno-varstvena družina

 


1-3
3-6


Skupaj

 

33
541
25

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx