PROJEKTI

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

 

 

  • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK(cilj in namen projekta je ozaveščanje otrok o pomenu zdrave domače hrane in podpora domačim proizvajalcem in pridelovalcem hrane
    Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 16. novembra 2018. Pri obeleževanju letošnjega dneva slovenske hrane se povezuje s Slovenskim partnerstvom za tla. Poudarek je na pomenu in vlogi tal pri predelovanju kakovostne hrane. Več si lahko preberete na povezavi:www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/tla/slovensko_partnerstvo_za_tla/

 

 

Otroci so zapeli pesem Lojzeta Slaka: Čebelar

ENOTA ČEBELICA   

ENOTA KEKEC  

ENOTA OSTRŽEK

Čebelarska zveza Slovenije je izžrebala 15 nagrajencev, ki so ob tradiocionalnem slovenskem zajtrku sodelovali s pevskim zborčkom oz. predstavo na temo čebel. Izžrebana je bila enota Ostržek, ki se je predstavila s pevskim zborčkom pod vodstvom vzgojitelja Bojana Latina. Prejeli so nagrado za ogled Čebelarstva in čebelarskega muzeja Koželj.

Vse čestitke!

 

 

PODŽUPAN, ROMAN HROVAT JE Z NAMI ZAJTRKOVAL, 2018(enota Brlogec)