Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Vrtcu Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje je:

 

Mojca Šterbenc, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
e-naslov: mojca.sterbenc@vrteckocevje.si
tel. št.: 018951-731, 041 941-007

 

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.