PODATKI ENOTE | OBVESTILA ENOTE - PREDŠOLSKI| OBVESTILA ENOTE - JASLI


Enota Ostržek

  

Cesta na stadion 3
Krajevna skupnost Kočevje-mesto
Tel.: 01 895 17 31
Fax.: 01 895 17 32

OSTRŽEK- JASLI

Organizacijski vodja enote OSTRŽEK-JASLI je vzgojiteljica Alenka Jalovec.

Vodja strokovnega aktiva je vzgojiteljica Maja Jurkovič.


GOVORILNE URE: 


2. ponedeljek v mesecu, ob 17.00.

 

gsm: 041 985 661

e-naslov: ostržek.jasli@vrteckocevje.si

 

OSTRŽEK- PREDŠOLSKI

 
Organizacijski vodja enote OSTRŽEK-PREDŠOLSKI je vzgojitelj Mitja Lavrič.

Vodja strokovnega aktiva je vzgojiteljica Nataša Žagar.

 

gsm: 041 440 143

e- naslov: ostrzek.predsolski@vrteckocevje.si


GOVORILNE URE: 


1. SREDA v mesecu, ob 17.00 in izmenični oddelek po dogovoru.


 
V enoti je 11 oddelkov za otroke od 1-6 leta starosti. 

V enoti je centralna kuhinja.

Poslovalni čas enote je od 5.30 do 16.00  za dopoldanske oddelke, ob sredah do 17.00 in od 12.00 do 20.00  za izmenični oddelek.