PODATKI ENOTE | OBVESTILA ENOTE


Objave za šolsko leto

Življenje dreves

7-10-2020

Gozd

nas vedno znova prav lepo povabi v svoje čudovite prostore, vedno nas lepo pozdravi in sprejme.

Ob prihodu  v gozd nas prav lepo pozdravijo drevesa in že na začetku lahko opazimo razlike med njimi: barva in oblika ter velikost listov, debla, oblika oz. hrapavost lubja, zgodnje ali pozno olistanje v istem okolju, jesensko obarvanost ...

Pomembno je tudi, da sami vzbudimo navdušenje, katerega se bodo nalezli vsi, s katerimi ste v gozdu.

Predlagamo igro: (vir: Zbirka Gozd eksperimentov, Priročnik za igro in učenje v gozdu, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, Ljubljana 2019).

ŽIVLJENJSKI CIKEL DREVESA

Ob tem otroci spoznavajo pojme: seme, mladika, drevo in življenjski cikel drevesa (kako drevesa rastejo in se spreminjajo).

Naučijo se števila - s štetjem in razvrščanjem kart, ki jih bodo pripravljali s pomočjo staršev.

Naučijo se opisati časovni potek razvoja drevesa in zaporedje njegovih razvojnih faz.

Otroci spoznavajo kako drevesa rastejo, iz česa zraste novo drevo, je na posameznem drevesu veliko ali malo semen...

Naj povemo, da na drevesu nastane mnogo semen, preživi jih okoli 10%: tista, ki so padla na ugodno rastišče, imajo v sebi zadostno zalogo hrane in primeren genetski zapis ter primerne lastnosti za preživetje v danem okolju. 

 Življenjski cikel drevesa: seme - mladika - mlado drevo - odraslo drevo.

KAJ POTREBUJEMO?

Karte življenjskega cikla, ki jih naredimo sami.

Na karte nalepimo: slike semen dreves: smreke, jelke, hrasta, bukve, gabra, javorja, bora, češnje...

Na drugo vrsto kart nalepimo: slike mladik  prej naštetih dreves.

Na tretjo vrsto kart nalepimo slike mladih dreves.

Na četrto vrsto kart nalepimo slike odraslih dreves.

V knjigi je igra opisana za vso skupino otrok v vrtcu.  Doma igro prilagodimo in  naredimo za našo družino, pa še za prijatelje....za ta zapis smo jo prilagodili tudi mi.

Ob izdelovanju in pripravljanju kart se bodo otroci veliko naučili, uporabljali bodo naravoslovne izraze, spoznavali bodo vrstni red življenjskega cikla dreves. Starši, svojim otrokom boste zbudli zanimanje za nadaljevanje dejavnosti v naravnem okolju.

Otroci lahko v gozdu iščejo in s pomočjo kart (slikopisa) prepoznavajo mladike, mlajša drevesa, starejša drevesa, semena, plodove. Ob tem bodo iskali in poimenovali različne drevesne vrste in opazovali ter razlikovali njihove značilnosti.

Naš predlog: 

Slike - karte lahko razvrščate: semena dreves, mladike, odrasla drevesa, mlada drevesa.

  - uredite od semena do odraslega drevesa.

- razvrstite npr: po kriteriju ima iglice/nima iglic.

Pa ne pozabimo, da je gozd dom mnogih živali in rastlin, da vstopamo v njihov dom, upoštevajmo njihov prostor in spoštujmo vse, kar nam daje. 

Ne trgajmo rastlin, naj raje ostanejo v svojem okolju, da jih bomo drugič lahko spet našli, opazovali in primerjali njihovo rast in spreminjanje ter jih obiskali, ko bodo otroci odrasli. 

Želimo vam uspešno raziskovanje. 

 

 

 

 

Listjelov

7-10-2020

Kakšne oblike listov smo nabrali v našem okolju? 

Otroci razlikujejo med oblikami listov.

Otroci spoznavajo pestrost oblik listja pri drevesih in grmovnicah. 

Naloga: otroci naberejo različne primerke listov.

Razporedijo jih po tleh. Pomagamo jim pri razvrščanju: poišči list, ki ima špičasto konico, poišči najbolj okrogel list...

Pomagamo si z izrazi in oblikami listov: špičasti, igličasti, črtalasti (močno vidna listna žila po sredini), suličasti, koničasti, jajčasti, podolgasti, narobejajčasti, lopatičasti, okrogli, ledvičasti, narobesrčasti, srčasti, rombasti, krpati (oblika hrastovega lista), kopjasti, puščičasti, trikotni. 

Vir: Priročnik za učenje in igro v gozdu, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, Ljubljana 2019).

Uganka: Z drevesa priletelo, peruti ni imelo. (avtor: Josip Stritar).

 

 

 

Najmlajši Balončki skupaj v novo šolsko leto

6-10-2020

Spoštovani vsi,

ki nas berete, hodite k nam v enoto Kekec,

v skupino Balončki. 

Sporočamo, da pridno hodimo v vrtec,

da v naši skupini spoznavamo nove prijatelje,

da smo praznovali prvi rojstni dan, 

da vsak dan pridno telovadimo in uporabljamo različne pripomočke,

radi hodimo na naše igrišče,

pridno jemo, ker imamo zelo dobre zajtrke, malice in kosila,

predvsem pa radi pojemo in plešemo.


Lepo vas pozdravljamo

vaši najmlajši Balončki.