PODATKI ENOTE | OBVESTILA ENOTE


Enota Brlogec
  

Trg zbora odposlancev 22

Tel.: 01/895-13-61

gsm: 031 248 441 

e-naslov: brlogec@vrteckocevje.si

Organizacijski vodja enote BRLOGEC je vzgojiteljica  

Sonita Majerle.

Vodja strokovnega aktiva je vzgojiteljica Sonita Majerle.

 

GOVORILNE URE:

1. SREDA v mesecu, ob 17.00.


 

V enoti so 4 oddelki za otroke od 1-4 leta starosti. Zajtrk, malico in kosilo vozimo iz centralne kuhinje.

 

Poslovalni čas enote je od 5.30 do 15.30