Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2018/2019

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

       

1-2

4 48 1

2-3

5 70 0

1-3

4 44 2

2. starostno obdobje

 

3-4

5 93 0

4-5

4 84 0

5-6

4 91 1

3-6

4 82 0

Kombinirani oddelki

 

Otroci 1. star. obdobja

2 33 2

Otroci 2. star. obdobja

0

Razvojni oddelki

 

Vzgojno-varstvena družina

 

1-3

3-6

Skupaj

 

32 545 6

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Vrtci.aspx