Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2017/2018

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

       

1-2

6
54

0

2-3

5
69

0

1-3

4
48

0

2. starostno obdobje

 

 

3-4

4
75

1

4-5

3
70

0

5-6

5
116

3

3-6

4
80

0

Kombinirani oddelki

 

 

Otroci 1. star. obdobja

5
86

0

Otroci 2. star. obdobja

1

Razvojni oddelki

  

Vzgojno-varstvena družina

 

 

1-3 

3-6

 

Skupaj

 

36
598
5

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Vrtci.aspx