Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2019/2020

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

 


1-2

8
91
0

2-3

5
70
0

1-3

3
36
0

2. starostno obdobje

 


3-4

4
75
1

4-5

4
93
0

5-6

3
71
1

3-6

4
83
1

Kombinirani oddelki

 


Otroci 1. star. obdobja

4
72
0

Otroci 2. star. obdobja

4

Razvojni oddelki

 
Vzgojno-varstvena družina

 


1-3
3-6


Skupaj

 

35
591
7

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx