Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2018/2019

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

       

1-2

5
56
0

2-3

5 69
1

1-3

4 46 0

2. starostno obdobje

       

3-4

5 93 0

4-5

4 83 1

5-6

4 92 2

3-6

4 82 0

Kombinirani oddelki

       

Otroci 1. star. obdobja

2 33 2

Otroci 2. star. obdobja

0

Razvojni oddelki

 

     

Vzgojno-varstvena družina

       

1-3

     

3-6

 

Skupaj

 

33 554 6

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Vrtci.aspx