Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2018/2019

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

       

1-2

6
69
1

2-3

5 68
2

1-3

4 46 0

2. starostno obdobje

       

3-4

5 93 0

4-5

4 81 3

5-6

4 91 3

3-6

4 81 1

Kombinirani oddelki

       

Otroci 1. star. obdobja

2 32 3

Otroci 2. star. obdobja

0

Razvojni oddelki

 

     

Vzgojno-varstvena družina

       

1-3

     

3-6

 

Skupaj

 

34 561 13

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Vrtci.aspx