Prosta mesta ŠOLSKO LETO 2017/2018

Starostno obdobje

Oznaka oddelka

Število
oddelkov

Število
otrok

Število
prostih mest

1. starostno obdobje

       

1-2

5
44

0

2-3

5
69

0

1-3

4
48

0

2. starostno obdobje

 

 

3-4

4
75

1

4-5

3
69

1

5-6

5
117

2

3-6

4
80

0

Kombinirani oddelki

 

 

Otroci 1. star. obdobja

5
81

2

Otroci 2. star. obdobja

4

Razvojni oddelki

  

Vzgojno-varstvena družina

 

 

1-3 

3-6

 

Skupaj

 

35
583
10

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta v enotah VRTCA KOČEVJE si poglejte na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Vrtci.aspx