PROJEKTI | ZDRAVJE V VRTCU

 

 

 

 
 

 

PROJEKTI VRTCA:


 • GOZDNI VRTEC


 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (cilj in namen projekta je ozaveščanje otrok o pomenu zdrave domače hrane in podpora domačim proizvajalcem in pridelovalcem hrane).


 • SLOVO OD MALIH MATURANTOV (prireditev za otroke, ki odhajajo iz vrtca) MATURANTSKA HIMNA

 

 • PASAVČEK (otrok se uči živeti in ravnati varno v prometnem okolju)

 

 


 

 

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti (taborjenje, zimovanje, prilagajanje na vodo  5-6 letnih otrok) bomo kot del izvedbenega kurikuluma organizirali v skladu z LDN Vrtca Kočevje za šolsko leto 2017/2018.
 

Praznovanja in prireditve

 • Teden otroka
 • Mesec športa
 • Praznovanje jeseni
 • Veseli december
 • Mesec kulture
 • Pustovanje
 • Različne razstave v enotah
 • Dnevi odprtih vrat enot
 • Športne igre - igre brez meja
 • Dan druženja in gibanja vseh generacij in Živ -žav