IZZIV PATENTA

Leto 2017 označuje 525-letnico podelitve krošnjarskega patenta temu območju. 23. oktobra 1492 je namreč cesar Friderik III. v Linzu tudi z namenom, da bi gospodarsko pomagal od turških pustošenj obubožanim krajem, podpisal t.i. krošnjarski patent, s katerim je »…našim zvestim ljubim meščanom v Kočevju, našo milost in vse dobro, da smo mi našim ljudem in podložnim v naših tamošnjih uradih, da te v Kočevju, naseljeni in stanujoči, ki so jim Turki prinesli uničenje, kateri naše kmetije tam zasedajo in nam stalni činž od njih dajejo, smejo trgovati z njihovo živino, platnom in ostalim, kar oni vzgajajo in izdelujejo na Hrvaško in v druge dežele. Na naš nadaljnji ukaz jim je dovoljeno in zaželeno, da trgujejo, kar prinaša denar…« Ta privilegij je bil v kasnejših obdobjih večkrat potrjen.